Som gör topprestation hållbar och sänker stress ett steg i taget

Genom samarbete, kommunikation och rörelse i jobbvardagen

I en digi-fysisk plattform får ni starka verktyg för att göra topprestation hållbar och sänka stress genom att göra samarbete, kommunikation och rörelse till en daglig jobbvana.

Ni sänker stressen genom att få effektivitet i samarbetet och ökar produktiviteten, jobbtillfredställelsen och välmåendet hos medarbetarna, samtidigt som jobbet blir gjort. Ni får strukturer för att hjälpa ledare och varje individ i teamet att briljera tillsammans. Teamet får metoder för att utvecklas tillsammans med ökad effektivitet, produktivitet och glädje som resultat.

En känsla av sammanhang ökar engagemang och välmående.

Effektfulla promenadmöten som metod

I Walking Talking arbetar ni systematiskt med promenadmöten, kopplar samman människor i samtal sida vid sida eller via den digitala audio-chatten på distans, och ger möjligheten att reflektera, formulera tankar och berikas av varandras perspektiv. Med kurerade mallar och samtalsguider får ni verktyg och metoder för effektfulla promenadmöten. Gemensamma ramar skapar trygghet för att steg för steg öka tillit, utbyte och gemenskap.  

Walking Talking kopplar samman människor för promenader och samtal som berikar.

När du behöver prata av dig

I plattformen får ni tillgång till Certifierade Walking Talking Trainers, professionella lyssnare, som tar med dig ut på promenad, sida vid sida eller via audio-chatten på distans, för att ge dig möjligheten att prata av dig till någon som verkligen kan lyssna. När det inte känns rätt att prata med chefen, kollegan eller med en psykolog och coachen känns allt för målstyrd är en Walking Talking Trainer ett effektfullt stöd. Med aktivt, empatiskt lyssnande är det motiverande samtalet en kraftfull metod att hjälpa dig att själv komma fram till rätt väg framåt. Stressen sänks och du får klarare tankar.

Lätta på hjärtat och formulera tankar till någon som lyssnar. Må bättre. Det du vill fokusera på får plats.

Verktyg för väl fungerande ledarskap

Genom utbildning och träning i aktivt empatiskt lyssnande, under promenader, baserat på den validerade metoden Walking Talking Process, som bygger på etablerad forskning inom MI (Motiverande Samtal) och KASAM (Känsla av sammanhang), utvecklas chefer till de ledare de behöver och vill vara. Genom promenader tillsammans med medarbetaren ges utrymme för ett öppnare samtal. I Walking Talking får ni verktygen att lyssna och möta medarbetare där de befinner sig, och utvecklas tillsammans, steg för steg, sida vid sida.

Genom att satsa bredare – och ge hela teamet möjlighet att utveckla sin förmåga till aktivt lyssnande, empatiskt ledarskap och klar kommunikation skapas en stark kultur av interpersonellt samarbete. Medarbetarna blir varandras bollplank och stöd. Teamutvecklingen gynnas och förutsättningarna för framgångsrikt ledarskap förbättras.

En av de viktigaste orsakerna till engagerade medarbetare är känslan av att vara sedd av sin chef.

Teamet behöver självinsikt och verktyg

I plattformen får grupper hjälp att bli effektiva team, som arbetar tillsammans i mer effektiva och produktiva grupputvecklingsfaser, med Susan A Wheelans forskning (IMGD) som bas. Gruppen får i plattformen utbildning i forskningen om hur grupper utvecklas och möjlighet att jobba med en målmatris för att utarbeta sina gemensamma mål och spelregler. Med olika workshops och övningar bygger teamet tillsammans en konkret handlingsplan som hjälper teamet att ta sig mot ett mer effektivt och produktivt samarbete. Samtidigt skaffar sig teamet en grundkunskap om att hantera förändringar som gör att de även i framtiden lättare hittar in i det effektiva samarbete som ger teamen hög produktivitet, känsla av sammanhang och jobbnöjdhet.

En grupp går igenom flera utvecklingsstadier, där de senare präglas av produktivitet och effektivitet.

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett möte eller fyll i formuläret och skicka in, så återkopplar vi.

Kontakt

Genom att fylla i formuläret och skicka har bekräftar du att du läst och är medveten om vår Privacy Policy. Vi sparar dina lämnade uppgifter för att kunna kontakta dig med information om våra tjänster och produkter.
This field is required