Anmälan till WT-Leadership

Kursanmälan är bindande, men vid förhinder kan man lämna över platsen till en kollega. I samband med anmälan samlar vi dina personuppgifter. Vi behandlar dem för att administrera kursen och kommunikationen inför, under och efter. Priset för utbildningen är 28 500 kr. exklusive moms, vilket faktureras efter utbildningsstart med betalningsvillkor om 10 dagar.