Vi promenerar, du pratar

Stärk dig själv eller dina medarbetare med utvecklande samtal under promenadträning och få bättre välmående, ökad kreativitet och effektivitet! I en perfekt värld mår alla bra fysiskt och mentalt. Vi värnar om vad som är viktigt och hur vi bäst spenderar vår tid. Tiden är viktig då det är vad Läs mer…

Utmana oss att matcha dig!

Har du någon du skulle vilja träffa för att ta en promenad med och bara snacka? Eller har du specifika frågor till någon du tycker är intressant? Finns det någon du beundrar och är lite nyfiken på eller någon du tror kan ha ett inspirerande utbyte med? Ge oss utmaningen Läs mer…