Walking Talking vill bli din badanka!

Prata med dig själv

Händer det att du pratar med dig själv när du behöver fokusera, komma ihåg något eller är nervös? Rubber duck debugging är en vedertagen process för utvecklare för att hitta och lösa problem och vi tror att den processen kan vara bra för fler.

Det är klart, jag vill ju ha expertsvar!

Att prata för sig själv till vardags är en bra sak, förutsatt att det inte bottnar i någon typ av sjukdom. Enligt en studie publicerad i Quarterly Journal of Experimental Psychology är det bra för minne, fokus och humör att prata med sig själv. Ibland är det bra att bara säga saker högt, t ex om man letar efter sina nycklar. Om man beskriver sina nycklar för sig själv fokuserar hjärnan på just nycklarna och man hittar dem lättare.

Ibland är det bra att berätta något högt för någon som inte kan svara tillbaka exempelvis sitt husdjur, en blomma eller en badanka. Det gör att man både pratar och lyssnar på sig själv och det i sin tur gör att hjärnan saktar ner och får möjlighet att tänka på ett strukturerat sätt. 

Varför just en badanka?

Det började som en berättelse om en programmerare i boken The Pragmatic Programmer av Andrew Hunt och David Thomas. Denna programmerare hade en bugg, ett problem, i sin kod och löser det genom att metodiskt läsa sin kod högt för en badanka och samtidigt förklara vad koden gör, så kallad “rubber duck debugging”. Genom att vara metodisk och samtidigt förklara högt för sin badanka som inte förväntas förstå koden så hör han sig själv och det blir lättare att hitta det som blivit fel. Tricket är, precis som när du pratar med din blomma, att du saktar ner dina tankar, fokuserar på det du gör och blir tydligare med din förklaring. Hjärnan blir också lugnare när den får fokusera och får möjlighet att förstå lösningen.

Walking Talking vill bli din badanka!

Walking Talking har utvecklat ett koncept där vi utbildar Walking Talking Trainers att ta med dig och dina medarbetare på en promenad och i praktiken agerar badanka. Vi lyssnar  aktivt, sammanfattar och ställer frågor vid behov, tex när du fastnat i din tankegång, som ger möjlighet till nya perspektiv, men utan att komma med lösningar. Vi lyssnar och du pratar och du kan prata om precis vad som helst, målet är att du ska få möjlighet till reflektion, återhämtning och kanske nya perspektiv.

Maria Runesson

Process Development & Scale Up Manager

GDQ © Certifierat HR & rekryteringsproffs som äter effektiva och skalbara processer till  frukost.

Tre bekräftade effekter av Walking Talking

Effektivare möten

Medarbetare som går tillsammans med en Walking Talking Trainer upplever att de blir sakligare och kan hålla effektivare möten. “Jag har flera exempel där personer som inför svåra möten har promenerat och fått prata igenom sina tankar, har kunnat förekomma potentiella konflikter och hinder, upplevt att de blivit mer sakliga och mötet har blivit mer effektivt och produktivt”, berättar Therese Ericsson, Walking Talking Trainer och konceptchef på Walking Talking. 

Det sociala samspelet

Hon fortsätter “Det som ofta missas i organisationer är det som händer mellan människor, det sociala samspelet, de små skeendena som påverkar i oss vare sig vi vill eller inte.” Det fångar Walking Talking Processoch Walking Talking Leadership upp och lyfter vikten av människans känsla av sammanhang och samhörighet. “Alla behöver in i benmärgen känna hur hon eller han passar in, bidrar och uppskattas. Kruxet är att den bekräftelsen inte alltid kommer utifrån av sig själv”, beskriver Therese. “Vi ger möjligheten och verktyg att hitta den känslan själv, vilket leder till att människan kan bidra mer effektivt med sina styrkor i organisationen, och dessutom mår bättre”.

Nå sin fulla potential

Genom att komma ut på en promenad och få prata igenom med någon som aktivt lyssnar och ställer frågor, reder du ut och strukturerar upp tankarna vare sig du är medveten om det eller ej. Promenaden påverkar och hjälper till med endorfiner och stimulans av hjärnan i de delar som gör det möjligt att prioritera, tänka kreativt och planera på ett mer strategiskt plan. “Att du samtidigt formulerar det som påverkar dig i din vardag hjälper till att sålla bort det onödiga, de tankar som annars kunde vara hinder för dig”, menar Therese om utvecklingen hos dem som genomgår Walking Talking Process.

Ska vi ta en Freudiansk promenad?

Ska vi ta en Freudiansk promenad?

De flesta har nog hört talas om en Freudiansk felsägelse, men har du hört talas om en Freudiansk promenad?

“Det ligger verkligen i tiden”

När vi pratar om Walking Talking får vi ofta höra “det ligger verkligen i tiden” eller “ ja, det har blivit populärt att promenera på senare tid”. Men faktum är att samtal under en promenad inte är något nytt.

Redan de gamla grekerna

Vi kan gå tillbaka till 300-talet f.kr då Aristoteles sägs ha föreläst och resonerat med sina studenter under promenader, studenterna kallades till och med för peripatetiker, som kommer från latinets peripateticus: gå omkring.

Näsan åt samma håll

Hoppar vi fram till modern tid  hittar vi Sigmund Freud. Han är känd som den moderna psykoterapins-fader och det är vedertaget att det var Freud som introducerade soffan i  behandlingsrummet. Men, det finns de som hävdar att soffan var lösningen på ett annat problem.

Freud märkte att patienter hade svårt att öppna sig när de satt mitt emot honom och hade ögonkontakt. Därför provade han att ta patienter på promenader och upptäckte att klienter öppnade sig mer om man hade näsan åt samma håll och undvek ögonkontakt. Att promenera var dock inte alltid ett alternativ i det klimat han befann sig så han introducerade soffan, ett sätt för patienten att slippa titta på honom och där han kunde sitta parallellt med patienten och därmed ha näsan åt samma håll. 

Nu är det dags

Att soffan ersatte promenaderna kan vara en skröna, men faktum är att Freud var förespråkare av att promenera och han har haft flera dokumenterade promenad-sessioner, bland annat med kompositören Gustav Mahler.

Och visst ligger det något i att det känns lättare att öppna upp sig under en promenad och prata om saker man kanske inte skulle göra om man satt mitt emot den andra personen. Så, vad säger du, är det dags att ta en Freudiansk promenad? 

Walking Talking hjälper företag att utveckla, behålla och attrahera talang bland annat genom att skapa förutsättningar för reflektion och återhämtning i vardagen. Dedikerade Walking Talking Trainers arbetar med att ta med dig och dina anställda ut på regelbundna promenader, där ni får tid för reflektion och återhämtning. Under promenaden som sker två och två, samtalar ni och Walking Talking Trainern lyssnar aktivt, sammanfattar och bekräftar samt ställer frågor som gör förändring möjlig.Gå snabbare – lev längre

De som vill leva längre kan med fördel att öka takten när de går.

Långsam, medel eller rask takt

Det visar sig i en studie först publicerad i Journal of Mayo Clinic Proceedings där forskarna utgick från data på 475 000 individer i United Kingdom Biobank study, till vilken människor i medelåldern rekryterades mellan åren 2006 – 2010. Deltagarna som i största delen var något överviktiga fick möjlighet att beskriva vilken gånghastighet de brukade ha när de promenerar, genom valen långsam, medel eller rask, skriver Harvard Hart Letter från Harvard Health Publishing i augusti.

Gå raskt - få högre livslängd - oavsett BMI

Hos de kvinnor och män med BMI mellan 20-40 eller högre, d.v.s spritt över alla viktnivåer, som uppgav att de vanligtvis går i rask takt kunde forskarna konstatera en förväntad livslängd på 86 och 85 år. Medan de som hade lägst förväntad livslängd var de underviktiga som uppgav att de gick långsamt, med förväntad livslängd på 64,8 år för män och 72,4 för kvinnor.

Nya rön jämfört med allt tidigare publicerat

Allt tidigare publicerat har kopplat en högre BMI som indikator, till en en högre risk att dö, menar medförfattaren Dr Francesco Zaccardi i The Economic Times. Och vad den här studien istället visar, säger Professor Tom Yates, huvudförfattaren i studien, är att just tempo i fysisk aktivitet skulle kunna vara en bättre relativ indikator för förväntad livslängd än BMI.

Kanske är det för tidigt att slänga det väl använda BMI måttet på hyllan, men en god investering i ett längre hälsosamt liv är definitivt en knippe raska promenader.

Tips: ta kortare steg

“Det är känns helt naturligt för mig att gå snabbt”, säger Therese Ericsson, medgrundare i Walking Talking. “Jag går otroligt mycket och ju mer du går desto vanare blir du, den snabbare takten blir en vana”, säger hon. “ Ett tips är att ta kortare steg när du vill öka takten, istället för längre!”

“Annars är det lätt att det inte blir av”

Walking Talking Meet är en plattform som skapar möjlighet för människor att lättare komma ut på en promenad tillsammans med en annan människa. Lahleh blev medlem för att komma igång med en bra vana.  “Det är lättare att komma iväg, när jag vet att det är någon jag ska möta, annars blir det lätt att det inte blir av”.

Tar medarbetarna med ut på promenad

Walking Talking har också certifierade Walking Talking Trainers som jobbar aktivt med att hjälpa företag att få personalen gladare och nöjdare, genom att ta med medarbetarna ut på promenader där de får prata av sig. En annan viktigt effekt är att en person som får ventilera och sortera sina tankar till någon som lyssnar, oftast kommer tillbaka med ny energi och klarare tankar. Det leder till effektivare och mer produktivt arbete. “Några av de jag går med berättar t ex att de lyckas vara tydligare och mer effektiva i möten efter att ha gått sin promenad” säger Therese Ericsson. En Walking Talking Trainer  lyssnar aktivt, bekräftar och sammanfattar samt ställer frågor som möjliggör och motiverar förändring.

Fysisk inaktivitet är en vana – inte ett beroende

Stel och trött

Det är lätt att dröja sig kvar för länge i kontorsstolen –  koncentrerad i något projekt och sen inse att kroppen blivit alldeles för stel och trött. Eller sitta kvar i soffan och streama några avsnitt till på favoritserien på TV. Då kan du ha fastnat i det farliga stillasittandet och är i farozonen. Stillasittandet är en av våra stora folkhälsorisker och har i nära ett decennium populärt påståtts vara vår generations rökning

Den ena ett beroende, den andra en vana

Det påståendet ifrågasätts idag av forskare, som menar att det inte alls är bevisat att det negativa effekterna av stillasittande är jämförbara med de negativa effekterna av rökning. Rökningen har visat betydligt högre dödstal jämfört med vad man kunnat visa att stillasittande orsakar. Författarna bakom en artikel i  American Journal of Public Health (AJPH, lyfter fram att medan nikotinet rökning orsakar ett beroende, är stillasittandet en vana. Och här blir det riktigt intressant. Rökning har i rika länder minskat de senaste decennierna, på grund av massiva informationsinsatser kring risker med rökning. 

Ännu har ingen jämförbar satsning gjorts av samhället för att informera om farorna med ett fysiskt inaktivt liv. Forskarna menar att här finns en oerhört stor potential att påverka folkhälsan, då effekten av insatser mot stillasittandet potentiellt skulle få än större effekt, än insatser mot rökning, eftersom vi talar om en vana och inte ett beroende.

94 % större sannolikhet att dö

Må så vara att rökning fortsatt är mycket värre för människan än att förbli stilla i för många timmar, men allvaret av fysisk inaktivitet är ändå alarmerande. På engelska florerar begreppet “The sitting disease”  som beskriver en stillasittande livsstil som ett sjukdomstillstånd.

I  American Journal of Epidemiology publicerades 2010 en studie gjord av American Cancer Society där 123 216 individer (69 776 kvinnor och 53 440 män) studerats mellan 1993 och 2006:

Kvinnor som var inaktiva och satt mer än 6 h per hade 94 % högre risk att dö under perioden då studien genomfördes än de som var fysiskt aktiva och satt mindre än 3 timmar per dag. För män var risken att dö under studiens gång 48 % högre för de inaktiva.

Slipp den höga risken

Det är alltså ändå värt att förstå hur illa det är för människan att vara fysiskt inaktiv för långa perioder. Till syvende och sist kokar det ner att skaffa sig nya vanor, för att för att slippa den höga risken stillasittandet bär med sig.

Behöver ni nya vanor i er organisation? Walking Talking hjälper företag att utveckla, behålla och attrahera talang bland annat genom att skapa förutsättningar för reflektion och återhämtning i vardagen. Dedikerade Walking Talking Trainers arbetar med att ta med dig och dina anställda ut på regelbundna promenader, där ni får tid för reflektion och återhämtning. Under promenaden som sker två och två, samtalar ni och Walking Talking Trainern lyssnar aktivt, sammanfattar och bekräftar samt ställer frågor som gör förändring möjlig.

Hur mår gruppen?

Stärk dig själv eller dina medarbetare med utvecklande samtal under promenadträning och få bättre välmående, ökad kreativitet och högre effektivitet.

I en perfekt värld mår alla bra fysiskt och mentalt. Vi värnar om vad som är viktigt och hur vi bäst använder vår tid. Tiden är viktig då den är vad som för oss framåt och ger livet innehåll.

Ofta kan det vara svårt att veta vad som är viktigast, vilken tid vi ska lägga ner och på vad vi ska fokusera. Arbete och privatliv går hand i hand. Fungerar inte den ena så rubbas balansen och vi presterar sämre.

Genom promenader med samtal och kognitiv träning hjälper vi individer att må bättre och i förlängningen prestera bättre både individuellt och i grupp.

Boka ett affärsmöte med oss!

 

 

Vi promenerar, du pratar

Stärk dig själv eller dina medarbetare med utvecklande samtal under promenadträning och få bättre välmående, ökad kreativitet och effektivitet!

I en perfekt värld mår alla bra fysiskt och mentalt. Vi värnar om vad som är viktigt och hur vi bäst spenderar vår tid. Tiden är viktig då det är vad som för oss framåt och ger livet ett innehåll.

Ofta kan det vara svårt att veta vad som är viktigast, vilken tid vi ska lägga ner och på vad vi ska fokusera. Arbete och privatliv går hand i hand. Fungerar inte det ena rubbas balansen och vi presterar sämre.

Genom promenader med samtal och kognitiv träning hjälper vi individer att må bättre och i förlängningen prestera bättre individuellt och i grupp.

Vill du veta mer? 

Utmana oss att matcha dig!

Har du någon du skulle vilja träffa för att ta en promenad med och bara snacka? Eller har du specifika frågor till någon du tycker är intressant? Finns det någon du beundrar och är lite nyfiken på eller någon du tror kan ha ett inspirerande utbyte med?

Ge oss utmaningen att koppla ihop er! Vi matchar ihop människor till promenadsamtal utifrån specifika önskemål och gör vårt yttersta för att mötet ska bli av.

Kontakta Anna-Lina Kvarnsmyr på mobil +46 707 166 031 eller maila till anna-lina.kvarnsmyr@walkingtalking.com.