Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar

Och vi vet ju att en promenad gör många bra saker för vår hälsa. Man blir piggare, gladare och med kreativ av själva promenaden. Det borde ju räcka för att uppmuntra till en promenad på arbetstid, men det finns såklart fler fördelar.

Gå tillsammans

En promenad på arbetstid är ett ypperligt tillfälle att lösa olika saker. Man kan brainstorma lösningar till ett problem, prata om något som känns svårt, bygga en relation eller hjälpa någon annan genom att bara lyssna. Om man promenerar med en kollega som jobbar på en annan avdelning kan det också vara kompetensöverföring. Promenaden ger dessutom en bra inramning för den tid man har tillsammans.

Fånga ljuset

Såhär på hösten och vintern är det extra viktigt att få regelbundet dagsljus för att hålla sig pigg och frisk. En promenad som ska hinnas med på lunchrasten kan skapa onödig stress, alltså väljs den lätt bort. Genom att uppmuntra till en promenad mitt på dagen, på arbetstid, är det troligare att den faktiskt händer speciellt om man samtidigt att utföra en uppgift tillsammans.

Ta ansvar för balans i arbetslivet

För många är det svårt att hinna med regelbunden träning på fritiden. Och handen på hjärtat, det är många som lägger lite extra tid här och där på jobbet som de istället kunde ha använt för att röra på sig. Som arbetsgivare kan du visa att du ser och uppskattar det genom att ge friheten för medarbetare att kunna ta en paus eller ett möte under promenad.

Regelbundna promenader på arbetstid borde helt enkelt vara en självklarhet!

Kategorier: blogg