Att få prata av sig till någon som lyssnar

En serie promenader

Lyssnandet är sällsynt idag. Tiden rusar förbi och vardagen kräver sitt. Tempot i arbetet är ofta högt. Till sist finns ingen tid över för reflektion, att tänka tanken klart och ifrågasätta gamla vanor. När någon lyssnar på dina resonemang och funderingar, som hjälper dig att höra dina egna tankar faller saker och ting på plats. Du ser klarare vad du har för alternativ och du hittar tillbaka till vad som verkligen betyder något.

Genom att ha samtalen över promenader, händer saker i både kroppen och huvudet, som hjälper dig att lyfta blicken och få perspektiv. Varje person och situation är unik och utveckling sker över tid. Det som kan hända hos någon på en handfull sessioner händer hos en annan över det dubbla. 

Utan egna värderingar

En Walking Talking Trainer vägleder medvetet, utan egna värderingar, individer genom promenader och empatiska samtal där aktivt lyssnande, sammanfattningar och stärkande frågor är viktiga delar.

Specifikt designad för varje individ

Varje serie sessioner blir specifikt designad för varje individ med anpassade utmaningar mellan sessionerna. Det upplägg som sätts ihop är ett individuellt avtal mellan den som promenerar och tränare, självklart i strikt förtroende. Det är upp till dig om du vill promenera i tysthet eller ta chansen att ventilera. Oavsett gör promenaden sida vid sida med en person som är där för dig, en massa bra saker för kroppen och hjärnan. Det är väl dokumenterat i forskning hur promenaden hjälper människor att prioritera, tänka strategiskt och vara kreativa. Samtidigt är promenaden också vila. Allt det har du med dig tillbaka till jobbet och när du går hem till din familj.

Att få prata av och reflektera under promenad med en Walking Talking Tranier hjälper dig att prioritera och balansera. Du blir mer effektiv, klarsynt och mår bättre.