Steg för steg, sida vid sida

Reflektion och återhämtning

De flesta behöver en ventil, en möjlighet till självreflektion,  återhämtning och bekräftelse på sina resonemang löpande i vardagen.

Vägleda genom aktivt lyssnande under promenader

Genom Walking Talking Process – en del i ett koncept för ett hållbarare arbetsliv, får medarbetare ett forum för att prata av sig under en promenad, till en person som är dedikerad till att lyssna aktivt och empatiskt, och ställa kraftfulla frågor som ger självinsikt och förutsättningar till förändring. 

Oavsett om du väljer att utbilda dig och dina ledare i att leda genom metoden  eller om du tar hjälp av en Certifierad Walking Talking Trainer för att avlasta, höjer de regelbundna promenaderna både välmående och förmåga hos dig och dina medarbetare.

Den inneboende förmågan till insikt och förändring

Walking Talking Method utgår från individens och gruppens egen inneboende förmåga till förändring.  Promenera två och två i empatiskta samtal, tränas i kommunikation och aktivt lyssnande i en metod byggt på MI  (Motiverande Samtal/Motivational Interviewing) och KASAM (Känsla av sammanhang).  Susan A Wheelans GDQ (Group Development Questionnaire) är basen för att hjälpa gruppen genom utvecklingsfaserna mot produktivitet och effektivitet. Ledarskapsprogrammet sker tillsammans med andra, i workshops, föreläsningar och i promenader stöttat med en interaktiv utbildningsplattform online.

För mer information, kontakta oss.

Kontakt

Genom att fylla i formuläret och skicka har bekräftar du att du läst och är medveten om vår Privacy Policy. Vi sparar dina lämnade uppgifter för att kunna kontakta dig med information om våra tjänster och produkter.
This field is required