En struktur för att få gladare team

När teamet fungerar mår människor bra

Ofta arbetar vi intensivt med våra arbetsuppgifter som en kugge i ett maskineri bestående av flera kugghjul, olika team som snurrar tillsammans och jämsides med andra. Alla är beroende av varandra men har samtidigt egna specifika utmaningar och mål. För att må bra och för att kunna få det bästa möjliga ut av varje samarbete behöver vi ha väl fungerande grupper.

Bekräftat i många års forskning

Dr Susan A. Wheelan är skaparen av GDQ som mäter gruppens utvecklingsstadier. Integrated Group Develompment Model (IMGD) är resultatet av 30 års forskning på den samlade grupputvecklingsforskningen. Där hon och hennes forskar-team testat olika modeller och teorier. I Group Develompent Questionaire (GDQ) har de lyckats mäta gruppens stadier och sen vetenskapligt validerat mätverktyget och resultatan med mängder av data i sin forskning. Idag är GDQ och IMGD ledande och väletablerad och används för att mäta teams nuläge, effektivitet och produktivitet.

Dr. Susan A Wheelan är skaparen av GDQ. Foto: https://gdq.se/sv/

Genom att förstå nuläget kan teamet ta sig till nästa utvecklings-stadie

Självinsikt om sitt nuläge och sina möjligheter framåt hjälper individer att utvecklas. På samma sätt har gruppen som organism möjlighet att få självinsikt och förstå sitt nuläge och sin framtida möjligheter att utvecklas till en effektivt presterande grupp.

Group Development Questionnaire - GDQ

GDQ är ett starkt verktyg för att mäta och få ett nuläge för teamet. Men arbetet att utvecklas till ett stadie där effektivt samarbete sker och produktiviteten är hög kräver gemensamt arbete i gruppen. När gruppen tillsammans gör en handlingsplan kan de steg för steg jobba sig framåt och bli effektivare, mer produktivt och dessutom ett gladare team. 

 I Walking Talking plattformen får ni som team strukturer, metoder, ramar och stöttning i att arbeta som team igenom de delar som hjälper er att gå mot effektivare och mer produktiva stadier.