Konfidentialitet och förtroende

Ert förtroende och varje persons integritet värderas högt

En Walking Talking Trainer är bunden av konfidentialitetsavtal som innebär att vad som avhandlas under en Walking Talking Session behandlas konfidentiellt. Varje individ som väljer att delta i en Walking Talking Session ska kunna känna sig fullt trygg i samtalet.

Medarbetaren bestämmer själv

Oavsett om företaget är den faktiska beställaren och Walking Talkings betalande kund, är våra tränares uppgift att finnas där för varje individ och ge den personen det stöd den behöver. En beställare kommer aldrig att ha rätt att ta del av innehållet i sessioner som ges medarbetarna. Medarbetaren bestämmer själv om och vad hen vill dela.

Walking Talking ger stöd och vägledning

En Walking Talking Trainer är tränad i och införstådd med att aldrig dela med sig av informationen hen får under en session. Det gäller både information från en medarbetare såväl som information om företaget. Walking Talking Trainern ges möjlighet att i en sluten grupp inom Walking Talking lyfta frågor och problemställningar som kommer upp under arbetet för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt, men privat information stannar med varje tränare. Vi ger också en Walking Talking Trainer stöd och vägledning om det uppstår en krissituation.

Vad som sägs om företaget

Likväl som vi skyddar individen, skyddar vi våra affärskunder. Även företaget som beställare ska kunna känna sig fullt trygg i att information som delas också stannar i det samtalet – och inte delas vidare. Det säkerställer vi dels genom konfidentialitetsavtal, dels genom våra samtalsmetoder som hjälper människan att avkoda information när denne upplever ett behov av att prata om specifika delar i företagets affär.