Del 2 om stress, i detta inlägg ger vi tips på hur man kan prata om stress på ett strukturerat sätt för att skapa förståelse i team eller mellan ledare och medarbetare.


Skapa samförstånd

Oavsett om ni är ett team eller om du är en ledare som vill hjälpa en medarbetare hantera sin stress är det första steget att skapa samförstånd. Planera in och avsätt tid för att ha ett samtal, hur mycket tid beror på hur många ni är. Men det är viktigt att förmedla att detta ska prioriteras och alla ska ha en chans att känna sig landa i att det är viktigt.


Vad är stress för dig?

Börja samtalet med att alla får definiera vad stress är för dem. Viktigt här är att alla får prata till punkt utan att bli avbruten och att alla lyssnar utan att kommentera. Ställ gärna en fråga om någon behöver förtydligas, men gör det först efter att personen som pratat har pratat klart. Tanken är att ni ska få en större förståelse för varandra.


Vad stressar just nu, kan vi hjälpas åt?

När ni har förstått vad stress betyder för gruppen eller individen kan ni dela med er vad som stressar just nu. Genom att göra detta kan teamet hjälpas åt att fånga upp om någon har en för står arbetsbörda, eller om någon gör en uppgift som stressar men skulle ge någon annan energi.

Det blir ett sätt att hjälpa varandra med situationer och uppgifter så att man som team tillsammans kan bli mindre stressade och därmed gladare och mer produktiva.

Kategorier: blogg