Ofrivillig ensamhet kan vara olika saker

När man pratar om ofrivillig ensamhet tänker de flesta på ensamhet utanför arbetsplatsen, att man spenderar mycket av sin tid ensam utan vänner eller familj.
Men ofrivillig ensamhet förekommer på arbetsplatser och kan ibland vara svår att upptäcka av andra.

Man har ju kollegor

De flesta har en eller flera kollegor som man jobbar tillsammans med för att lösa uppgifter eller bolla idéer. Men bara för att man har kollegor att arbeta med betyder det inte att man känner sig sedd och lyssnad på, något som är ett måste för att man ska känna sig inkluderad och att man har ett sammanhang. Det kan istället vara så att man känner sig väldigt ensam och missförstådd, inte alls som en i teamet eller som att någon lyssnar.

“Hej” är det bästa ordet mot ensamhet …”

Det kan som sagt vara svårt att upptäcka om någon känner sig ensam, men man kan hjälpas åt genom att säkerställa att man ser varandra. Citatet är så träffsäkert för något så enkelt som att säga hej till varandra när man ses, eller i en chatt när man börjar jobba, klarar alla att göra. När man känner sig sedd blir det lättare att själv ta kontakt med andra och inleda en konversation.
Gör det till en vana att dela ett Hej eller ett leende med dina kollegor varje dag så hjälper ni varandra en bit på väg att komma ur ofrivillig ensamhet på arbetsplatsen.

Kategorier: blogg