Vad är en ödmjuk ledare

Forskare har delat in ödmjukhet i tre grupper för att förklara vad man menade, eftersom ödmjukhet ofta beskrivs som ett mjukt värde, svårt att mäta.

De tre grupperna är:
– förmåga att erkänna att de inte vet hur man gör eller har alla svar.
– förmåga att uppskatta andras
  förmågor och styrkor.
– förmåga och villighet att lära andra.


Medarbetare fick betygsätta

När definitionerna var klara lät man 537 medarbetare betygsätta sina ledare undersökte sedan hur samma medarbetare kände trygghet på sina arbetsplats. Det var tydligt att ju högre betyg ledaren fått, desto större tryggare kände sig medarbetaren.


Trygghet skapar bra effekter

Medarbetare som känner sig trygga med sin ledare känner en större psykologisk trygghet. Det i sin tur gör att man känner mening med sitt jobb, inte är rädd att ta upp saker som kan förbättras och man vågar ta risker för att utveckla sig själv och sitt jobb. Risker beskrivs i form av att föreslå nya saker eftersom man vet att man får erkännande, känner att ledaren står bakom och stöttar samt hjälper till att leda en i rätt riktning.


Inte bara för individen, gruppen gynnas också

En grupp eller ett team med trygga medarbetare bygger en bra grund och tar ofta över ledarens ödmjuka sätt. Man delar information och uppmuntrar varandra att prestera tillsammans för att nå mål. Det i sin tur gör att medlemmarna inte bara blir effektivare och produktivare, man trivs tillsammans och mår bra på jobbet.

Källa: Ohio State University

Kategorier: blogg