Vad är vitsen med att gå ihop med en Walking Talking Trainer och prata?

Återhämtning, rörelse, reflektion och perspektiv

Walking Talking angriper några av våra stora utmaningar i arbetslivet. Det farliga stillasittandet och balansen mellan jobb och fritid, mellan prestation och återhämtning.

För att bygga lönsamma, effektiva bolag och en hållbar och attraktiv arbetsplats behöver företag idag erbjuda medarbetare återhämtning och reflektion i vardagen. Medarbetarna behöver förutsättningar för att må bra för att jobba produktivt och effektivt. De behöver ladda om för att tänka klart, vara kreativa, modiga och lösa komplexa problem.

Dagens arbetskraft vill bli respekterad, bekräftad och uppskattad. Det är av största vikt att förstå sitt sammanhang och sitt eget varför i en större kontext.

Vad är Walking Talking Process?

En modell för konversation under promenader

Walking Talking Process är en modell för konversation vilken förs mellan Walking Talking Trainern eller ledaren och medarbetaren under en serie promenader, som motiverar, utvecklar och stärker individen genom bland annat förbättrad självkännedom.

Genom att lägga ett pussel med delar från Motivational Interviewing (MI), aktivt lyssnande och individens känsla av sammanhang (KASAM) har vi utvecklat ett koncept som tar vara på promenadens inneboende egenskaper; att ge återhämtning, stärka individens mentala och fysiska förmåga samt ge ökat välbefinnande. Och kombinerar det med kraften i aktivt lyssnande och respektfull, empatisk konversation mellan två personer.

Så funkar det

En dedikerad Walking Talking Trainer kommer regelbundet till er och tar medarbetaren ut på en serie promenader. Det används både som stöd till ledare som själva behöver en ventil i en samtalspartner och som avlastning där ledaren själv av olika anledningar inte kan, vill eller hinner genomföra motsvarande samtal. 

Här erbjuds medarbetaren andrum, rörelse, nytt  perspektiv och reflektionstid under 40 minuter. Walking Talking-tränaren arbetar med aktivt lyssnande, har ett respektfullt förhållningssätt och tydliggör att det är medarbetaren själv som väljer om, när och kring vad hen vill prata. Tränarens uppgift är att möjliggöra ett samarbete genom att ställa öppna frågor, bekräfta och stärka medarbetarens tro på sin egen förmåga till förändring och stärka dennes känsla av sammanhang. Medarbetaren själv bestämmer om det blir en förändring och hur den i så fall ska genomföras.

Vem är Walking Talking Process för?

Högt tryck på både chefer och medarbetare

Ofta är även chefen i stort behov av att komma ifrån och ta paus. Det är många gånger en ensam roll och är arbetsbelastningen hög. Sju av tio chefer uppger i en undersökning från Arbetsmiljöverket att de har för hög arbetsbelastning: de drar in på luncher, arbetar över och tar med jobbet hem. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär (som inte är kopplade till direkta olyckor), är  för hög arbetsbelastning. Därefter kommer påfrestande arbetsställningar eller långvarigt stillasittande, som uppges vara orsaken till arbetsorsakade besvär för hälften av alla landets sysselsatta.

Fyra profiler identifierade - vet du fler?

Vi har valt att beskriva fyra persontyper som återkommer på på många arbetsplatser. De representerar personer som alla blir hjälpta av Walking Talking Process. De kan under en serie promenader samtala med en Certifierad Walking Talking Trainer, ges möjlighet till ett avbrott, rörelse och friskluft. De får prata av sig, sortera sina tankar och få nya perspektiv.

Presteraren: "Gör det bara"

Jobbar hårt och har lika höga krav på andra som sig själv.  Har utmaningar i att hitta balans, göra tid för reflektion och återhämtning där det personliga och interpersonella får ta plats.

Levereraren: "Funkar det här? "

Social topplevererare som strävar mot perfektion. Jämför sig med andra och utmanas av känslan att inte räcka till och självkänslan blir ett hinder för att utveckla sin fulla potential och att sätta gränser både för sig själv och mot andra.

Hjälparen: "Hur går det?"

Eftersom allt är kul är det svårt att säga stopp. Vad är egentligen den viktigaste att lägga tiden på? Vad händer när hen tar slut? Svårt att själv identifiera och uttrycka sina egna behov.

Veteranen: "Vi har gjort det förut"

Den här personen har redan provat det mesta och kommer ihåg hur det blev sist. Kan känna frustration eller uppgivenhet inför initiativ och förändring: "Låt dem hålla på, så lugnar det sig nog snart igen."

Vad säger chefen?

Frida Lundh, Head of People and Culture på ACT och författare till boken Cirkulärt ledarskap svarar på några frågor.

Frida Lundh, Head of People and Culture på ACT (Curamando) och författare till Cirkulärt Ledarskap

Vilka utmaningar ser du i din roll där Walking Talking är relevant?
“Det jag upplever kan vara relevant i vår miljö, med mycket ambitiösa och högpresterande medarbetare, är att hantera egna krav på sig själv och självkritik. Är jag tillräcklig? Borde jag leverera bättre? Man kanske har vissa utmaningar och hanterar dem genom att lägga väldigt mycket arbete och ansvar på sig själv.”

Hur menar du då?
“Vi har uber-högpresterande personer här på Curamando. Det är ingen som sitter och gnäller utan det handlar mer om: Hur ska jag räcka till? Är jag tillräcklig? Borde jag leverera bättre? Man vacklar ibland i självförtroendet, för att alla är så väldigt duktiga här. Det är en utmaning att hantera prestationsångest.”

Hur är Walking Talkings modell relevant i det?
“Ibland behöver man ju bara våga prata om saker för att få distans till det. När man vacklar i självförtroendet kan man lätt hamna i en negativ spiral och också tänka att man är den enda som tänker de här tankarna. Man kan bli väldigt ensam i det och så blir problemet ännu större. Under promenaderna och samtalen kan den som lyssnar, baserat på Walking Talkings metoder, på ett snabbt och bra sätt gå in och bryta mönster och (o)vanor tror jag, hjälpa till att få distans, – perspektiv.”

Är inte det chefens jobb?
“Jo, att vara chef handlar verkligen om att lyssna! Men vissa saker vill man ju kanske inte prata med sin chef om. Om medarbetarna under promenaderna har kunnat få lyfta saker som man av olika anledningar inte vill tala med någon på jobbet om, då är det jättebra.”

Frida Lundh, Head of People & Culture at ARC och författare till Cirkulärt Ledarskap.

Vill du promenera mer i jobbet?

Kontakt

Genom att fylla i formuläret och skicka har bekräftar du att du läst och är medveten om vår Privacy Policy. Vi sparar dina lämnade uppgifter för att kunna kontakta dig med information om våra tjänster och produkter.
This field is required