Walking Talking Groupwork

Ge gruppen en chans

När teamet fungerar mår människor bra

Ofta arbetar vi intensivt med våra arbetsuppgifter som en kugge i ett maskineri bestående av flera kugghjul, olika team som snurrar tillsammans och jämsides med andra. Alla är beroende av varandra men har samtidigt egna specifika utmaningar och mål. För att må bra och för att kunna få det bästa möjliga ut av varje samarbete behöver vi ha väl fungerande grupper.

Bekräftat i många års forskning

Dr Susan A. Wheelan är skaparen av GDQ. Hon har i den utvecklat en metod som bygger på teorierna om gruppens olika utvecklingsfaser och under två årtionden  har hon och hennes forskar team testat och validerat den vetenskapligt i sin forskning. Idag är GDQ väletablerad och baseras på bevisat fungerande processer för att mäta teams nuläge, effektivitet och produktivitet.

Genom att förstå nuläget kan teamet ta sig till nästa fas

Självinsikt om sitt nuläge och sina möjligheter framåt hjälper individer att utvecklas. På samma sätt har gruppen som organism möjlighet att få självinsikt och förstå sitt nuläge och sin framtida möjligheter att utvecklas till en effektivt presterande grupp.

Lägg till din rubriktext här

GDQ är därför ett starkt verktyg för att hjälpa grupper utveckas och ta sig till en fas där optimalt samabete sker och produktiviteten är hög.

Hör av dig för att diskutera mer direkt med vår Certifierade GDQ konsult.

< Tillbaka