Empatiskt ledarskap för en hållbar arbetsplats

Att leda genom att lyssna, fråga, sammanfatta och bekräfta

I Walking Talking Leadership får du en unik utbildning som ger dig verktyg och träning i att leda och stödja dina medarbetare genom promenadsamtal. Konceptet utgår från medarbetarens behov av att bli bekräftad, accepterad och respekterad. Tillsammans skapar ni en modern arbetsplats, god arbetsmiljö med engagerade  och motiverade medarbetare. 

Utbildningen har goda betyg från tidigare deltagare och är validerad av erfarna ledare från flertalet branscher, KBT terapeuter, socionomer, certifierade coacher, pedagoger och grupp- och ledarskapsutvecklare.

Metoder för att stärka individens förmåga till förändring

Du får metoder för att lyssna empatiskt och tränas i att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar, minska motståndet och stärka känslan av sammanhang. Målet med utbildningen är att du på ett inkännande och nyfiket sätt ska kunna leda dina medarbetare genom promenadsamtal – och på så sätt utveckla både dem och företaget.

Kompakt utbildning med teori, verktyg och övning

Utbildningen görs genom Walking Talkings interaktiva utbildningsplattform i sex moduler. Varje modul innehåller ett antal teorilektioner, studiefrågor och en praktikdel. Innehållet baseras på fakta och etablerad vetenskaplig grund.  

Lärandet är bygger på reflektion, självinsikt och tydliga exempel. Lektionerna kan göras när det passar dig. Varje lektion har en inlämningsuppgift där du utmanas att använda din nyvunna kunskap i verkliga situationer, reflektera och sammanfatta din upplevelse. 

Du kommer att praktisera vägledda samtal under promenader tillsammans med andra och handledas personligen av din utbildningsledare.

Efter varje genomförd modul ges du individuell återkoppling på dina inlämnade svar och ges  access till nästa. 

Pris: 19 500 SEK exklusive moms.

Ta chansen att vässa din kommunikation, stärka din förmåga att stödja dina medmänniskor genom motiverande promenader.

Mejla kontakt@walkingtalking.com idag för att säkra en plats

Ladda ner gratis guide:

"Så gör du effektiva promenadmöten - 10 steg för att lyckas" ...

Fyll i dina uppgifter och hämta guiden!
Jag har tagit del av Walking Talkings Privacy Policy och accepterar nyhetsbrev från Walking Talking.
This field is required