Walking Talking Process

Att prata av sig, till någon som lyssnar

En serie promenader

Varje person och situation är unik och utveckling sker över tid. Det som kan hända hos någon på en handfull sessioner händer hos en annan över det dubbla.

Utan egna värderingar

En Walking Talking Trainer vägleder medvetet, utan egna värderingar, individer genom promenader, lyssnande, samtal och övningar; mentala och/eller fysiska.

Specifikt designad för varje individ

Varje serie sessioner blir specifikt designad för varje individ med anpassade uppgifter och utmaningar mellan sessionerna. Det upplägg som sätts ihop är ett individuellt avtal mellan den som promenerar och tränare, självklart i strikt förtroende.