Det är skillnad på självvald och ofrivillig ensamhet

Ensamhet kan betyda så mycket och olika för varje individ. Det finns de som själva väljer att spendera delar av sin tid ensamma och mår bra av det. De kan t.ex tycka att all social kontakt på jobbet eller i en förening räcker bra. Men det finns de som inte valt att vara ensamma, de är ofrivilligt ensamma och det är då det kan bli farligt. Ofrivillig ensamhet kan göra att man utvecklar hjärt- kärlsjukdomar, demens och stroke. Det ökar också risken för psykiska problem.

Flest vänner vinner inte

Nej, det är inte antalet vänner och släktingar som gör om man känner sig ensam eller inte, utan det är antal nära och meningsfulla relationer med vänner och släktingar som gör skillnad. Man kan alltså känna sig ensam trots ett stort socialt nätverk.

Så bryter du känslor av ensamhet

Det finns saker du själv kan göra för att börja bryta din ensamhet. En av dem kan vara så enkel som att börja skapa ögonkontakt med andra människor och hälsa på dem. Du kan göra det på en promenad såväl som på jobbet. Det skapar en känsla av att känna sig sedd och samtidigt för du samma sak för någon annan.

Om du behöver skapa kontakter är ett tips att söka sig till ett sammanhang där det finns andra som har samma intressen som dig.

Och har du redan många, men ytliga kontakter, välj ut några få och börja investera mer tid och energi i dessa, då fördjupas kontakten och den kan börja kännas mer meningsfull.

Hjälp någon annan

Du kanske har en släkting eller vän i din närhet som du vet, eller misstänker känner sig ensam, sträck ut en hand genom att höra av dig och fråga hur hen mår. På detta sätt kan du hjälpa både dig själv och någon annan.

Källa: 1177.se, KI.se, rodakorset.se.

Kategorier: blogg